Tin tức

DỊCH VỤ SỬA CHỮA, NÂNG CẤP SOFTWARE, NÂNG CẤP VERSION CÁC THIẾT BỊ VIỄN THÔNG

DỊCH VỤ SỬA CHỮA, NÂNG CẤP SOFTWARE, NÂNG CẤP VERSION CÁC THIẾT BỊ VIỄN THÔNG (03-01-2014)

- Chuyên sửa chữa các thiết bị viễn thông.
- Nâng cấp software, version cho các thiết bị
- Tư vấn sử dụng.

Xem chi tiết

Trang 1 / 1